Wat is Werkzin?

Leven zoals ieder ander, wat past bij zijn of haar wensen.

Aanleiding tot het dagbestedingsproject Werkzin

In de contacten die we met ouders van onze cliënten hebben, spreken zij vaak hun zorg uit over de toenemende schaalgrote van de zorgaanbieders door fusies waardoor de zorg steeds anoniemer en onpersoonlijker dreigt te worden.

Ook de grote overheadkosten die deze schaalvergroting met zich meebrengt, baart zorgen omdat een groot gedeelte van de zorggelden niet direct ten goede komen aan de cliënten maar opgaan aan secundaire activiteiten die nodig zijn om een grote organisatie te ondersteunen en in stand te houden.


Waarom Werkzin?


Werkzin levert directe zorg vanuit een kleinschalig project zonder overheadkosten en met zeer directe lijnen.

Door de lijnen kort te houden kunnen wij een grote betrokkenheid creëren tussen cliënten, ouders en/of verzorgers in de dagbesteding.

Naar de zorgvrager en diens familie kunnen wij op die manier kwalitatief betere zorg leveren.

Het is de bedoeling dat alle inwoners van Nederland zoveel mogelijk participeren in de samenleving.

Om dit uitgangspunt mede vorm te geven is Werkzin gevestigd in het Aquino participatiehuis in Bergeijk.

Dit participatiehuis is een uniek project binnen Nederland wat tot doel heeft mensen met een verschillende zorgvraag een zo breed mogelijk scala van activiteiten te bieden waarbij het participeren in de samenleving voorop staat.

Op deze manier snijdt het mes aan 2 kanten en ervaren onze cliënten een zinvolle werkomgeving.