De activiteiten


De activiteiten van Werkzin zijn gericht op een nuttige invulling van de dag. Met nuttig bedoelen we dat er activiteiten gedaan worden die zoveel mogelijk tot nut zijn van de Bergeijkse gemeenschap. Het Aquinohuis is daartoe voor Werkzin de perfecte uitvalsbasis omdat er binnen dit participatiehuis meer doelgroepen gehuisvest zin waar de deelnemers van Werkzin iets voor kunnen betekenen. Dit maakt mede dat de deelnemers van Werkzin graag geziene medegebruikers zijn. Naast het verrichten van nuttige taken binnen het Aquinohuis gaan we met de deelnemers ook activiteiten verrichten buiten het gebouw op plaatsen in Bergeijk waar onze hulp welkom is.


Op dit moment worden de volgende activiteiten verricht:


Binnen het Aquinohuis:


Buiten het Aquinohuis


Algemeen kunnen we zeggen dat de activiteiten worden afgestemd op de interesses en de talenten van de deelnemers.


Job-coaching

Wanneer de capaciteiten van de deelnemers het toelaten, wordt er gekeken naar de mogelijkheden voor Job-coaching.

Bij deze Job-coaching kan de deelnemer onbetaald gaan werken bij een bedrijf of maatschappelijke organisatie met begeleiding vanuit deze instanties en vanuit Werkzin op afstand.


Stage

Toekomstige schoolverlaters kunnen vanuit het speciale onderwijs vanaf hun 16e levensjaar stage lopen bij Werkzin. Tijdens deze begeleide stage wordt gekeken wat de mogelijkheden en interesses van de stagiair zijn.

De stage wordt regelmatig geƫvalueerd met ouders en school en daar waar nodig bijgesteld.

De stage vindt in opbouwvorm plaats waarbij met stagiair, ouders en school gekeken wordt hoe snel de stagiair opbouwt en school gaat verlaten.