Locatie Werkzin

De locatie van Dagbesteding Werkzin is gevestigd in het voormalige schoolgebouw van de Thomas van Aquinoschool in Bergeijk.

Dit voormalige schoolgebouw dat eigendom is van de gemeente Bergeijk doet dienst als inloophuis voor de gemeente.

Het pand heeft de functie van ontmoetingsplek voor mensen uit Bergeijk met een open uitstraling.

Er zijn een aantal maatschappelijke initiatieven gehuisvest die een uitnodigend karakter hebben voor de bevolking van Bergeijk.

De volgende initiatieven zijn gehuisvest in het Aquinohuis: een kringloopwinkel, een voedselbank en een vrijwilligerssteunpunt, vluchtelingenhulp, dagactiviteiten voor ouderen en een repair cafe.

Voor Dagbesteding Werkzin bieden deze projecten allemaal goede mogelijkheden tot samenwerking en participatie. Met cliënten van dagbesteding Werkzin kan een substantiële bijdrage worden geleverd aan de werkzaamheden in deze projecten.

Deze samenwerking sluit geheel aan bij de visie van de gemeente die graag kleinschalige projecten in het pand wil huisvesten die een maatschappelijke functie vervullen en een basis vormen voor een uitnodigende werking naar de Bergeijkse bevolking.

Daarnaast worden er vanuit de locatie van het inloophuis activiteiten in de gemeente Bergeijk ondernomen met een maatschappelijk ondersteunend karakter.

Afhankelijk van de mogelijkheden en interesses van de cliënten zullen die activiteiten naar de toekomst verder uitgebouwd kunnen worden.