Over Werkzin


Initiatiefnemers

Wij zijn Stef Silvester en Wim Thijssen. Wij werken al bijna ons hele werkzame leven in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Daarnaast hebben wij ervaring met mensen met een GGZ achtergrond en autisme. Wij hebben beiden ruim 20 jaar ervaring in de zorg. Daarbij hebben wij verschillende begeleidingsfuncties gehad variërend van begeleider tot leidinggevende.


Missie

Werkzin is een participerende partner in de zorg. Wij bieden ondersteuning aan volwassenen met een bijzondere hulpvraag waarbij sprake is van een matige tot ernstige lichamelijke, verstandelijke en/of gedragsmatige beperking. Het is onze missie om onze cliënten zoveel mogelijk te laten participeren in de maatschappij en hen op die manier een zo normaal mogelijk leven te laten leiden.


Visie

We vinden dat de gelden die voor dagbesteding beschikbaar zijn zo goed mogelijk moeten worden ingezet. Dit betekent voor ons dat er directe zorg geboden moet worden aan de cliënten. Ook moet er een korte lijn lopen in de contacten naar de ouders van de cliënten. Daarnaast vinden we dat het heel belangrijk is dat de zorg die geboden wordt transparant is voor alle partijen die bij de geboden zorg betrokken zijn. Dit willen we mogelijk maken door de communicatielijnen kort te houden en zorg te dragen voor een regelmatige verslaglegging van de geboden zorg.


Begeleidingsstijl

De begeleidingsstijl zal op basis van gelijkwaardigheid zijn en gebaseerd zijn op het bieden van veel veiligheid. Hiermee bedoelen we dat we laagdrempelig willen zijn en dat cliënten ten alle tijden terecht moeten kunnen bij ons als begeleiding. We zorgen dat ook wanneer het moeilijk wordt er nabijheid van ons is om mensen door een lastige situatie heen te helpen. Duidelijkheid is tevens een belangrijk element in de begeleiding omdat we daarmee ook veel structuur en veiligheid bieden. De begeleidingsstijl zal aangepast worden aan het niveau en de communicatiemogelijkheden van de cliënt.


Ontwikkeling

De ontwikkeling van de cliënt zal in het proces van activiteiteninvulling ook heel belangrijk zijn. De activiteiten zullen er op gericht zijn om een ontwikkeling in positieve zin voor iedere cliënt mogelijk te maken. Door ieders kwaliteiten goed te benutten is het ook mogelijk dat de deelnemers aan het dagbestedingsproject zich verder ontwikkelen en daarmee ook groeien in hun eigen ontwikkeling.


Om deze ontwikkeling helder, volg- en meetbaar te maken, zal er een duidelijke verslaggeving worden bijgehouden waarin de ontwikkelingen en de leerpunten vast worden gelegd. Bestaande informatie en rapportage vanuit scholen en de thuissituatie zal worden gebruikt om vooraf een duidelijk beeld te hebben van de cliënt en een goede start te kunnen maken. De cliënten moeten stappen kunnen maken zodat hun eigenwaarde en zelfvertrouwen toe kunnen nemen. Voor hen die door kunnen groeien naar een zelfstandigere dagbestedingsvorm of zelfs betaald werk moeten daarvoor mogelijkheden geboden worden in de vorm van een ontwikkeltraject.